Продаж на аукціоні о'бєктів малої приватизації

 

Управління комунальної власності Львівської міської ради інформує про продаж на аукціоні  об’єктів малої приватизації комунальної власності м. Львова.

 

Аукціон проводиться, згідно з вимогами Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки» №4336-VI від 13.01.2012р. та Порядку продажу об'єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, затвердженого наказом Фонду державного майна України №439 від 02.04.2012р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.2012р. за №753/21066.

 

АДРЕСА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ

ПОВЕРХО-ВІСТЬ

ПЛОЩА

ПРИМІ-ЩЕННЯ

ПОЧАТКОВА ЦІНА ПРОДАЖУ з ПДВ

ГАРАНТІЙНИЙ ВНЕСОК 

(10% від ПОЧАТКОВОЇ ВАРТОСТІ ПРОДАЖУ)

БАЛАНСО-УТРИМУВАЧ 

ОБ’ЄКТА ПРИВАТИ-ЗАЦІЇ

КОД БАЛАНСО-УТРИМУВАЧА за ЄДРПОУ:

   вул. І.Миколайчука, 24

1-й поверх

61,40 кв.м

471 600 грн.

00 коп.

47  160 грн. 00 коп. без ПДВ

ЛКП «Північне», м. Львів, вул. І.Миколайчука, 22

22333506

  вул. Ряшівська, 13

1-й поверх,

підвал

210,10 кв.м

937 200 грн.

00 коп.

93  720 грн. 00 коп. без ПДВ

ЛКП «Нове», м. Львів, вул. С.Петлюри, 2а

20848459

Умови продажу:

- дотримання норм чинного законодавства під час експлуатації об’єкта;

- укладення договорів на комунальні послуги з експлуатаційними організаціями;

- подальше використання об’єкта визначається покупцем згідно з нормами чинного законодавства;

- проведення покупцем нежитлових приміщень за адресою: вул.Ряшівська,13 ремонтно-відновлювальних робіт, виконаних згідно з робочим проектом, виготовленим та погодженим у встановленому порядку, протягом  3-х років від дати укладення договору купівлі-продажу;

- об’єкт приватизації відчужується чи здається в оренду з дотриманням умов, на яких він був придбаний;

- для участі в аукціоні укладається договір про умови участі між претендентом на участь в аукціоні та спеціалізованою організацією -  ПАТ «НМАЦ» в особі філії «Львівський аукціонний центр»  ПАТ ДАК «НМАЦ».

- переможець аукціону оплачує послуги організатору аукціону у розмірі 1 % від кінцевої ціни продажу об’єкта з ПДВ, згідно з договором про умови участі в аукціоні, укладеним зі спеціалізованою організацією (організатор аукціону - ПАТ «НМАЦ» в особі філії «Львівський аукціонний центр»  ПАТ ДАК «НМАЦ»);

- покупець сплачує вартість робіт з незалежної оцінки об’єкта приватизації у сумі 1123,00 грн. до укладення договору купівлі-продажу;

- у випадку незарахування суми гарантійного внеску на рахунок управління комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради до 15.09.2014 відсутності або нереєстрації претендента чи його представника у вказаний час, подання неповного переліку документів, неналежно оформлених документів, подання заяви та передбаченого переліку документів після встановленого на це строку, неукладення зі спеціалізованою організацією (ПАТ «НМАЦ» в особі філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «НМАЦ») договору про умови участі в аукціоні, претендент не визначається учасником аукціону;

- якщо переможець аукціону відмовляється від підписання протоколу аукціону в день його проведення або договору купівлі-продажу в редакції органу приватизації у термін 5-ти днів від дати затвердження результатів аукціону чи відмовляється сплатити повну вартість продажу об’єкта, то кошти в розмірі ціни продажу об’єкта стягують із цього покупця як неустойку (ст.549 ЦПК України) у судовому порядку згідно з чинним законодавством. Гарантійний внесок в такому випадку покупцю не повертають, а перераховують до міського бюджету;

- покупець, який визнаний переможцем конкурсу, зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу заплатити грошові кошти за придбаний об’єкт. Договір купівлі-продажу в редакції органу приватизації укладається та нотаріально посвідчується протягом 5 днів з дня затвердження органом приватизації результатів конкурсу. З одруженою фізичною особою договір купівлі-продажу укладається при умові подання переможцем аукціону до укладення договору купівлі-продажу нотаріально засвідченої згоди другого з подружжя, згідно з ст.65 Сімейного кодексу України.

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.

Порядок розрахунків за придбаний об’єкт: переможець аукціону, зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу заплатити грошові кошти за придбаний об’єкт. Договір купівлі-продажу в редакції органу приватизації укладається та нотаріально посвідчується протягом 5 днів з дня затвердження органом приватизації результатів аукціону.

Плата за подання заяви (реєстраційний внесок) у розмірі 17,00 грн. з ПДВ та кошти під час проведення розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37183003003071 в ГУДКСУ у Львівській області (м.Львів, вул.Костя Левицького,18), МФО 825014, код отримувача коштів 25558625.

Фізичні та юридичні особи, які бажають взяти участь в аукціоні, повинні подати згідно з робочим графіком  (в Центр надання адміністративних послуг адміністративно-господарського управління Львівської міської ради, м. Львів, пл. Ринок,1 або в Управління «Дозвільний офіс» Львівської міської ради, м. Львів, вул. Весняна, 4 – крім фізичних осіб)  такі документи:

 1. заява встановленої форми, заповнена друкованим способом;
 2. витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 3. нотаріально засвідчена копія установчого документа (статут, установча угода) – для юридичних осіб;
 4. довідка органу Міністерства доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) – для фізичних осіб;
 5. * засвідчена копія паспорта громадянина України – особи, яка буде підписувати договір купівлі-продажу (1, 2, 11 сторінки);
 6. документ, що підтверджує право уповноваженої особи на підписання договору купівлі-продажу (згідно з установчим документом) – для юридичних осіб;
 7. документ на право представлення інтересів заявника, якщо документи подає уповноважена особа (нотаріально засвідчена довіреність);
 8. платіжний документ про внесення плати за подання заяви – 17,00 грн., у т.ч. ПДВ (для юридичних осіб – оплата тільки з р/р), яка перераховується управлінню комунальної власності департаменту економічної політики на р/р 37183003003071 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014, код ЄДРПОУ 25558625;
 9. документ про внесення грошових коштів (гарантійного внеску) у розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу об’єкта (без ПДВ), які перераховуються управлінню комунальної власності департаменту економічної політики на р/р 37320004003071 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014, код ЄДРПОУ 25558625;
 10.  копія довідки з банку про відкриті поточні рахунки заявника, адресу банку, з якого будуть перераховуватися кошти;
 11. * два примірники копії витягу з рішення вищого керівного органу юридичної особи про прийняття рішення щодо участі в конкурсі, засвідчені заявником – для юридичних осіб;
 12. довідка про наявність та розмір державної частки у статутному фонді покупця за підписом керівника – для юридичних осіб (крім приватних підприємств).

* напис про засвідчення документа складається зі слів “Згідно з оригіналом“, найменування посади (для юридичних осіб), особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, печатки (для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, за наявності), для фізичних осіб - складається зі слів “Згідно з оригіналом“, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

Кінцевий строк прийому заяв для участі в аукціоні –  15.09.2014 р.

Особи, які подали заяви та документи на участь в аукціоні, зобов’язані до 18.09.2014 р. укласти договір про участь в аукціоні з ПАТ «НМАЦ» в особі філії «Львівський аукціонний центр»  ПАТ ДАК «НМАЦ» (м.Львів, вул.А.Сахарова,46а; тел.(032)297-05-40; 297-05-41).

Час та місце ознайомлення з об’єктами: ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташування в робочі дні, отримати інформацію можна в балансоутримувача за вказаними телефонами та в управлінні комунальної власності Львівської міської ради за телефонами: (032)235-50-26, 297-55-18 з 1000 до 1700

 

Час та місце проведення аукціону:  аукціон відбудеться  19.09.2014 р. за адресою: м.Львів, пл. Ринок,1, 2-й поверх, велика сесійна зала,  11.00 год. Реєстрація учасників аукціону  проводитиметься з 09.30 год. до 10.30 год. за місцем проведення аукціону. Присутність претендентів на участь в аукціоні на реєстрації обов’язкова. Претенденти на участь в аукціоні повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, представники – довіреність, посвідчену нотаріально та оформлено з згідно з чинним законодавством, яка підтверджує повноваження претендентів (їх представників).

Категорія Аукціони