Продаж мезоніну на вул. М.Коперника, 37

Продано 21.04.2021

 Переможець: Шуляр Віталій Андрійович, ціна продажу: 175 100 грн.

 Результати за посиланням: https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-31-000086-2

 Проведення електронного аукціону з умовами об’єкта малої приватизації за  адресою: м. Львів, вул. М.Коперника, 37.

1. Інформація про об’єкт приватизації.

 Опис об’єкта: Нежитлове приміщення мезоніну під індексами №12-2, 12-3, 12-4, загальною площею 11,6 кв. м. за адресою: м. Львів, вул. М.Коперника, 37 відповідно до технічного паспорту виготовленого за станом на 24.03.2011 Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради "Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки", інвентаризаційна справа № 925. Вказаний об'єкт є нежитловим приміщенням мезоніну багатоповерхового житлового будинку (літ. А-5), що знаходиться в серединній частині м. Львів, Галицькому районі. Вхід до приміщення здійснюється через вхід загального користування. Нежитлове приміщення мезоніну загальною площею 11,6 кв.м. за адресою: м. Львів, вул. М.Коперника, 37 є частиною пам'ятки архітектури місцевого значення згідно з Наказом Міністерства культури та інформаційної політики України  "Про занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України" № 14 від 18.01.2021, охоронний  № 4663-Лв. Наявний лист погодження УОІС від 25.02.2021 №4-0004-1415 щодо надання згоди на відчуження нежитлового приміщення мезоніну (інд. 12-2, 12-3, 12-4) загальною площею 11,6 кв.м. за адресою: м. Львів, вул. М.Коперника, 37.  Дане нежитлове приміщення мезоніну перебуває в оренді на підставі договору оренди № Г-11958-19 від 05.12.2019, строк дії договору оренди до 05.12.2024 року.

Балансоутримувач: ЛКП «Агенція ресурсів Львівської міської ради», телефон балансоутримувача: (032) 297-56-81

Електронна адреса: lkp.arlmr@gmail.com

 Посилання для участі: https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-12-000042-2, 

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-03-31-000086-2 (-50%)

2. Інформація про аукціон. 

 Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами

Дата та час проведення аукціону: 1 квітня 2021 року, година, о котрій  починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 09-00 до 18-00 години дня.

Аукціон проводиться відповідно до ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» (зі змінами) та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 № 432  «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу» (зі змінами).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16-15 до 16-45 години дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами:  

196 860 (сто дев’яносто шість тисяч вісімсот шістдесят) гривень 00 копійок.

Розмір гарантійного внеску:  19 686 грн. 00 коп.

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням  стартової ціни: 98 430 (дев’яносто вісім тисяч чотириста тридцять) гривень 00 копійок.

Розмір гарантійного внеску:  9 843 грн. 00 коп.

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

 98 430 (дев’яносто вісім тисяч чотириста тридцять) гривень 00 копійок.

 • Розмір гарантійного внеску:  9 843 грн. 00 коп.
 • Розмір реєстраційного внеску: 1200 грн. 00 коп. з ПДВ.

Умови продажу:

Об’єкт продажу площею 11,6 кв.м (нежитлове приміщення мезоніну під індексами 12-2, 12-3, 12-4) перебуває в оренді Шуляр Віталія Андрійовича відповідно до договору № Г-11958-19 від 15.12.2019 року. Термін дії договору оренди встановлено до 05 грудня 2024 року включно, цільове призначення об’єкта для творчої майстерні, розмір орендної плати визначено відповідно до чинної на час укладення Методики розрахунку орендної плати за користуванням майном територіальної громади м. Львова, затвердженої ухвалою міської ради від 07.06.2007 № 897 (зі змінами та доповненнями) та складав 78 (сімдесят вісім) гривень 88 копійок) без ПДВ за перший місяць оренди. Розмір орендної плати за січень 2021 року складав 90 грн. 52 коп. (дев’яносто гривень 52 копійки). Розмір орендної плати підлягає індексації за відповідний період (місяць, квартал, рік). Орендна плата за кожний наступний місяць визначається коригуванням орендної плати за попередній місяць щодо індексу інфляції за попередній місяць.

Умовою продажу даного об’єкта є наявність договірних відносин, тому згідно з вимогами п. 4 ст. 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (зі змінами) договір оренди зберігає чинність для нового власника приватизованого майна, а в разі якщо покупцем переданого в оренду об’єкта комунального майна є орендар, дія відповідного договору припиняється з дня, за яким об’єкт оренди переходить у його власність

Виконання норм чинного законодавства України у галузі охорони пам’яток культурної спадщини стосовно об’єкта купівлі-продажу, а саме:

 • впорядкування віконних заповнень відносно стилевих ознак будинку у межах терміну вказаного в охоронному договорі, у випадку необхідності відновлення
  віконних заповнень проводити шляхом реставрації (заміну здійснювати за наявності згоди управління охорони історичного середовища Львівської міської ради); перед
  проведенням ремонтних, реставраційних, консерваційних, реабілітаційних робіт, пристосування пам’ятки, провести необхідні науково-дослідні роботи; ремонтно-
  реставраційні роботи проводити на підставі проектної документації та
  реставраційного завдання про що необхідно вказати в умовах аукціону та договорі про зміну власника (купівлі-продажу, дарування і т.п.);
 • будь-які ремонтно-реставраційні роботи проводити виключно за погодженням
  з управлінням охорони історичного середовища Львівської міської ради, в тому числі
  щодо заповнення вікон, решіток та дверей, тощо, про що необхідно вказати в договорі про зміну власника (купівлі-продажу, дарування і т.п.);
 • згідно ст.18 Закону України «Про охорону культурної спадщини» пам’ятка може бути приватизована лише за умови укладення майбутнім власником з відповідним органом охорони культурної спадщини попереднього договору про укладення в майбутньому охоронного договору на пам’ятку її частину) з викладенням його істотних умов, у тому числі щодо цільового використання пам’ятки, робіт, які майбутній власник зобов’язується провести на пам’ятці з метою утримання її в належному стані Попередній договір про укладення в майбутньому охоронного договору на пам'ятку (її частину) укладається до моменту укладення договору купівлі-продажу приміщень, після визначення майбутнього власника за результатами аукціону;
 • власник пам’ятки чи її частини, або уповноважений ним орган (особа) зобов’язаний не пізніше ніж через один місяць з моменту отримання пам’ятки чи її частини у власність або у користування укласти охоронний договір з органом охорони культурної спадщини - управлінням охорони історичного середовища Львівської міської ради;
 • особа, яку за результатами електронного аукціону буде визнана переможцем       аукціону повинна сплатити вартість робіт на виготовлення акту технічного стану та паспорта пам’ятки архітектури, що належить до об’єкта приватизації, до моменту укладення Договору купівлі-продажу нежитлового приміщення в сумі 29 366,40 грн (з урахуванням ПДВ),  відшкодувати (компенсувати) витрати на поточний рахунок  п/р: UA493808050000000026006603885 в АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 код код платника податку 308234113042 балансоутримувача ЛКП «Агенція ресурсів Львівської міської ради», адреса розташування: м. Львів, площа Галицька, буд. 15. 

4. Додаткова інформація

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Наказ управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської  міської  ради  від 05.03.2021 № 40 «Про затвердження умов  продажу  та інформаційного повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами об’єкта малої приватизації за  адресою: м. Львів, вул. Коперника М., 37».

Унікальний КОД, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації,  в електронній торговій системі

UA-AR-P-2021-03-01-000004-1

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

21 календарний день від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єктів малої приватизації.

Крок аукціону на аукціоні з умовами: 1 968,60 грн. (1% від стартової ціни аукціону)

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 984,30 грн. (1% від стартової ціни аукціону)

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій, становить 3 кроки.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

 6. Перелік документів.

 

Категорія Аукціони