Продаж на електронному аукціоні об’єкта на вул. Є. Коновальця, 88

ПРОДАНО 16 жовтня 2018 

Продано на аукціоні за 4 млн. 100 грн. В електронному аукціоні прийняло участь 13 учасників та внаслідок проведення торгів  вартість об'єкта зросла вдвічі більше від стартової ціни другого етапу аукціону. Вартість одного квадратного метра при цьому становить майже 16 000 грн. Переможцем аукціону стало ТзОВ ВП "Будінвест".

Результати за посиланням: https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2018-09-18-000021-3

1. Інформація про об’єкт приватизації:

Місцезнаходження об’єкта: м. Львів, вул. Є.Коновальця, 88 

Найменування об’єкта: нежитлове приміщення підвалу, першого поверху та мезоніну загальною площею 250, 8 кв.м,

Опис  об’єкта: нежитлове приміщення підвалу ( під індексами I, II, III, IV, V, VІ, VІІ, VIII, IX, X), першого поверху (під індексами 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-5а, 1-6, 1-7, 1-7а, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11) та мезоніну (під індексами 1-12, 1-13 1-14, 1-15, 1-16) загальною площею 250, 8 кв.м розташоване у будинку № 88 на вул. Є.Коновальця. Будинок розташований в межах історичного ареалу Львова та є пам’яткою архітектури місцевого значення, згідно рішенням Львівського облвиконкому №393 від 22.11.1988 р., охоронний №1114.

Будинок зведений у 1904-1905 р. як власна вілла львівського будівничого Михайла Маковича. Будівля зі сецесійними оздобами розташована у ряді садибної блокованої забудови, південно –західним фасадом примикає до будинку № 90 на вул.Є. Коновальця.

Будинок - цегляний, одноповерховий на високому цоколі, з мезоніном та горищем, Г-подібний у плані. Перед будинком влаштований травник, справа, вздовж північно-східного фасаду – прохід у внутрішнє подвір’я та проїзд до гаража.

Квартал, в якому розташований будинок, має розвинуту інфраструктуру підприємств торгівлі, побутового обслуговування, громадського харчування. Місцерозташування забезпечує зручний зв’язок з діловими, виробничими та житловими районами міста.

Балансоутримувач: ЛКП «Львіський ліхтар»

Адреса балансоутримувача: 79013, м.Львів, вул.Є.Коновальця, 27

Телефон балансоутримувача: (032) 237-60-13

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 20807029

Електронна адреса: lvlihtar@gmail.com

2. Інформація про аукціон6 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами

Дата та час проведення аукціону: 19 вересня 2018 року, година, о котрій  починається аукціон,  встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 09-00 до 18-00 години дня.

Аукціон проводиться відповідно до ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня № 432  «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу» (зі змінами).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16-15 до 16-45 години дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами:  

3 938 268 (три мільйони дев’ятсот тридцять вісім тисяч двісті шістдесят вісім) гривень 00 копійок.

Розмір гарантійного внеску:  393 826,80 грн без ПДВ.

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 1 969 134,00 (один мільйон дев’ятсот шістдесят дев’ять тисяч сто тридцять чотири) гривні 00 копійок.

Розмір гарантійного внеску:  196 913,40 грн без ПДВ.

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:   

1 969 134,00 (один мільйон дев’ятсот шістдесят дев’ять тисяч сто тридцять чотири) гривні 00 копійок гривень 00 копійок.

Розмір гарантійного внеску:  196 913,40 грн без ПДВ.

Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн з ПДВ.

Умови продажу:

         - виконання норм чинного законодавства України у галузі охорони пам’яток культурної спадщини стосовно об’єкта купівлі-продажу, а саме: протягом 15 календарних днів від дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу у встановленому порядку подати необхідні документи до управління охорони історичного середовища Львівської міської ради (м. Львів, вул. Валова, 20) для укладення майбутнім власником попереднього договору про укладення у майбутньому охоронного договору на пам’ятку (її частину) стосовно об’єкта купівлі-продажу з викладенням його істотних умов, у тому числі щодо цільового використання пам’ятки, робіт, які майбутній власник зобов’язується провести на пам’ятці з метою утримання її у належному стані, згідно з вимогами ст. 18 Закону України “Про охорону культурної спадщини“. Протягом 30 календарних днів від дати державної реєстрації права власності укласти охоронний договір стосовно об’єкта купівлі-продажу.

        Особі,  яка   набула  права  володіння,  користування  чи  управління  пам'яткою,  забороняється передавати цю пам’ятку у володіння користування чи управління іншій

особі без погодження відповідного органу охорони культурної спадщини.

 4. Додаткова інформація:

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Посилання на перелік авторизованих майданчиків та їх рахунки, відкриті для оплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Покупці, які мають право брати участь у приватизації згідно із Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна», вправі використовувати для придбання об’єктів приватизації кошти відповідно до валютного законодавства України.

Покупці - нерезиденти України набувають у власність майно, що приватизується, у процесі приватизації з оплатою його ціни у національній валюті або у вільно конвертованій валюті.

 Переможець електронного аукціону:

  • підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою;
  • укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з органом приватизації протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону.

Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує на п/р № 37183003003071 в ГУДКСУ у Львівській області (м.Львів, вул.Костя Левицького,18), МФО 825014, код отримувача коштів 25558625. ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу.

У разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення договору та його нотаріального посвідчення покупець сплачує на користь органу приватизації неустойку у розмірі 5 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню відповідно до  статті 29  Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

  Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта.

   Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37183003003071 в ГУДКСУ у Львівській області (м.Львів, вул.Костя Левицького,18), МФО 825014, код отримувача коштів 25558625, суми сплачені учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону.

Оператор електронного майданчика перераховує на валютні рахунки: №25554000000015 (код валюти 840 - долар США) або №25554000000015 (код валюти 978 - євро) в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України (м.Київ, вул.Антоновича,127, ідентифікаційний код банку за ЄДРПОУ 00032112), МФО 322313, код отримувача коштів 25558625, суми сплачені учасниками аукціону нерезидентами України реєстраційних внесків протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону.

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37320004003071 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014, код ЄДРПОУ 25558625, суми сплачені учасниками аукціону гарантійних внесків протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.

Оператор електронного майданчика перераховує на валютні рахунки: №25554000000015 (код валюти 840 - долар США) або №25554000000015 (код валюти 978 - євро) в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України (м.Київ, вул.Антоновича,127, ідентифікаційний код банку а ЄДРПОУ 00032112), МФО 322313, код отримувача коштів 25558625, суми сплачені учасниками аукціону нерезидентами України гарантійних внесків протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем

 Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування у робочі дні, попередньо узгодивши з представником ЛКП «Львіський ліхтар» (балансоутримувач) годину огляду об’єкта за телефоном:  (032) 237-60-13 з 1000 до 1700 у робочі дні.

Адреса балансоутримувача (ЛКП «Львіський ліхтар»): 79013, м.Львів,

вул.Є.Коновальця, 27

Електронна адреса:  lvlihtar@gmail.com

Організатор аукціону: Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку  Львівської міської ради (код за ЄДРПОУ 25558625).

Адреса: 79008, м.Львів, пл.Галицька,15,  http://mayno.lviv.ua/

 Контактний тел. (032) 297-55-18, (032) 235-50-26 з 1000 до 1700 у робочі дні.

Начальник відділу реформування власності  Рясна Наталія Василівна.

5. Технічні реквізити:

6. Перелік документів:

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

 

Категорія Аукціони