Продаж нежитлових приміщень на вул. Краківській, 5

Продано 10.11.2020

Переможець: ТзОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "ПФ-ОНІКС", ціна продажу: 3 037 265 грн. 

Результати за посиланням: https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-10-21-000092-2

Проведення аукціону з умовами об’єкта малої приватизації за  адресою: м. Львів, вул. Краківська, 5.

1. Інформація про об’єкт приватизації.

 Найменування об’єкта: Нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 70,2 кв.м. за адресою: м. Львів, вул. Краківська, 5.

 Опис об’єкта: Нежитлові приміщення першого поверху під індексами 14-1, 14-2, 14-3, 14-4, 14-5, 14-6, 14-7 загальною площею 70,2 кв.м. відповідно до технічного паспорту виготовленого Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради "Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки" станом на 14.06.2016. Вказаний об'єкт є нежитловими приміщеннями першого поверху багатоповерхового житлового будинку (літ. А-3), що знаходиться в центральній частині м. Львова, Галицький район. Вхід до приміщень здійснюється через окремий вхід. Нежитлові приміщення першого поверху (приміщення першого поверху за інд. 14-1, 14-2, 14-3, 14-4, 14-5, 14-6, 14-7), загальною площею 70,2 кв.м., в будинку №5 на вул. Краківській у м. Львові є частиною пам'ятки містобудування і архітектури національного значення - "Жилий будинок" (постанова Ради Міністрів УРСР від 06.09.1979 р. №442, охоронний №1311). Листом Міністерства культури та інформаційної політики України зареєстрованим в СЕД Львівської міської ради від 30.10.2020 №1.4-33129-2302 надано погодження управлінню комунальної власності Львівської міської ради на приватизацію нежитлових приміщень першого поверху, загальною площею 70,2 кв.м., в будинку №5 на вул. Краківській у м. Львові. Дані приміщення перебувають в оренді на підставі договору оренди №Г-10697-17 від 30.11.2017 року ( зі змінами), строк дії договору оренди до 29.11.2027.

Балансоутримувач: ЛКП «Агенція ресурсів Львівської міської ради».

 Посилання для участі: https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-11-07-000007-2.

2. Інформація про аукціон: 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами

Дата та час проведення аукціону: 27 листопада 2020 року, година, о котрій  починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 09-00 до 18-00 години дня.

Аукціон проводиться відповідно до ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» (зі змінами) та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 № 432  «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу» (зі змінами).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16-15 до 16-45 години дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами:  

15 630 000(п’ятнадцять мільйонів шістсот тридцять тисяч) гривень 00 копійок.

Розмір гарантійного внеску:  1 563 000,00 грн без ПДВ.

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням  стартової ціни: 7 815 000(сім мільйонів вісімсот п’ятнадцять тисяч) гривень 00 копійок.

Розмір гарантійного внеску:  781 500,00 грн без ПДВ.

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

 7 815 000(сім мільйонів вісімсот п’ятнадцять тисяч) гривень 00 копійок.

  • Розмір гарантійного внеску:  781 500,00  грн без ПДВ.
  • Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн з ПДВ.

Умови продажу:

  • виконання норм чинного законодавства України у галузі охорони пам’яток культурної спадщини стосовно об’єкта купівлі-продажу, в тому числі: укладання переможцем аукціону у місячний термін після оприлюднення результатів аукціону з відповідним органом охорони культурної спадщини попереднього договору про укладення в майбутньому охоронного договору на пам’ятку (її частину) з викладенням його істотних умов, у тому числі щодо цільового використання пам’ятки та за умови внесення до договору купівлі -продажу наступного пункту, що є істотною умовою договору: «Власник зобов’язаний забезпечити збереження нежитлових приміщень 1-го поверху, загальною площею 70,2 кв.м, що є частиною пам’ятки містобудування і архітектури національного значення - «Жилий будинок» (постанова Ради Міністрів УРСР від 06.09.1979 № 442, охоронний № 1311) за адресою: м. Львів, вул. Краківська, 5 відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» та умов охоронного договору».
  • власник пам’ятки чи її частини або уповноважений ним орган (особа) зобов’язаний не пізніше ніж через один місяць з моменту отримання пам’ятки чи її частини у власність або у користування укласти охоронний договір з органом охорони культурної спадщини;
  • особі, яка набула права володіння, користування чи управління пам'яткою, забороняється передавати цю пам’ятку у володіння користування чи управління іншій особі без погодження відповідного органу охорони культурної спадщини;
  • особа, яку за результатами електронного аукціону буде визнано переможцем аукціону повинна сплатити вартість робіт на виготовлення акту технічного стану та паспорту пам’ятки архітектури об’єкта приватизації до моменту укладення договору купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою: м. Львів , вул. Краківська, 5 у сумі 29 568,00 грн (з урахуванням ПДВ), відшкодувати (компенсувати) витрати на поточний рахунок балансоутримувача ЛКП «Агенція ресурсів Львівської міської ради» п/р: UA493808050000000026006603885 в AT "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805, код платника податку 308234113042 (код за ЄДРПОУ 30823414), адреса розташування ЛКП «Агенція ресурсів Львівської міської ради»: м. Львів, площа Галицька, буд. 15.

Об’єкт продажу загальною площею 70,2 кв.м. (перший поверх під індексами 14-1, 14-2, 14-3, 14-4, 14-5, 14-6, 14-7) перебуває в оренді Товариства з обмеженою відповідальністю «Фарфор-кераміка» відповідно до договору № Г-10697-17 від 30.11.2017 року(зі змінами). Термін дії договору оренди встановлено до 29 листопада 2027 року, цільове призначення об’єкта для торгівлі непродовольчими товарами (посуд, кераміка, господарські товари, розмір орендної плати визначено відповідно до чинної на час укладення Методики розрахунку орендної плати за користуванням майном територіальної громади м. Львова, затвердженої ухвалою міської ради від 07.06.2007 № 897 (зі змінами та доповненнями) та складав 54 108 (п’ятдесят чотири тисячі сто вісім) гривень 80 копійки) без ПДВ за перший місяць оренди. Розмір орендної плати підлягає індексації за відповідний період (місяць, квартал, рік). Орендна плата за кожний наступний місяць визначається коригуванням орендної плати за попередній місяць щодо індексу інфляції за попередній місяць.

Умовою продажу даного об’єкта є наявність договірних відносин, тому згідно з вимогами п. 4 ст. 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (зі змінами) договір оренди зберігає чинність для нового власника приватизованого майна, а в разі якщо покупцем переданого в оренду об’єкта комунального майна є орендар, дія відповідного договору припиняється з дня, за яким об’єкт оренди переходить у його власність

4. Додаткова інформація.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення:

Наказ управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської  міської  ради  від 05.11.2020 № 229 «Про затвердження умов  продажу  та інформаційного повідомлення про проведення електронного аукціону з умовами об’єкта малої приватизації за  адресою: м. Львів, вул. Краківська, 5».

Унікальний КОД, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації,  в електронній торговій системі UA-AR-P-2020-11-04-000004-1

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

21 календарний день від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єктів малої приватизації.

Крок аукціону на аукціоні з умовами: 156 300,00 грн. (1% від стартової ціни аукціону)

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 78 150,00 грн. (1% від стартової ціни аукціону)

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій, становить 1 крок.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

6. Перелік документів.

 

Категорія Аукціони